Kết quả xổ số Miền Bắc các thứ khác

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/01/2022

3QX 1QX 12QX 14QX 6QX 10QX
ĐB 87219
G1 41662
G2 25784 04591
G3 53967 29518 49002
23626 19804 68246
G4 2270 0353 0360 0778
G5 5711 8416 3292
9334 8232 4238
G6 229 597 329
G7 30 67 18 05
Đầu Loto
0 02; 04; 05; QX(6)
1 11; 16; 18(2); 19
2 26; 29(2)
3 30; 32; 34; 38
4 46
5 53
6 60; 62; 67(2)
7 70; 78
8 84
9 91; 92; 97
Đuôi Loto
0 30; 60; 70; QX(6)
1 11; 91
2 02; 32; 62; 92
3 53
4 04; 34; 84
5 05
6 16; 26; 46
7 67(2); 97
8 18(2); 38; 78
9 19;29(2)

Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
71
17 lần
64
17 lần
52
17 lần
68
17 lần
41
16 lần
04
16 lần
44
16 lần
90
15 lần
92
15 lần
81
15 lần
89
15 lần
30
15 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
54
4 ngày
08
3 ngày
71
2 ngày
27
2 ngày
48
2 ngày
02
2 ngày
16
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
66
17 ngày
76
16 ngày
83
14 ngày
47
12 ngày
59
12 ngày
50
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
0
122 lần
6
119 lần
3
114 lần
7
111 lần
4
110 lần
8
107 lần
9
105 lần
2
104 lần
5
95 lần
1
93 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
1
123 lần
4
119 lần
2
117 lần
8
116 lần
7
112 lần
9
105 lần
6
104 lần
0
98 lần
3
94 lần
5
92 lần