Kết quả xổ số Miền Bắc các thứ khác

Xổ số điện toán 6x36 - SXMB

03 06 09 16 22 27

Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
30
22 lần
42
20 lần
84
19 lần
23
18 lần
34
18 lần
74
17 lần
49
16 lần
11
16 lần
18
16 lần
01
15 lần
83
15 lần
13
15 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
55
5 ngày
78
2 ngày
57
2 ngày
38
2 ngày
97
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
53
21 ngày
36
14 ngày
60
14 ngày
83
14 ngày
41
11 ngày
92
11 ngày
69
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
1
123 lần
3
116 lần
7
115 lần
4
112 lần
2
109 lần
6
109 lần
8
103 lần
0
103 lần
9
96 lần
5
94 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
4
116 lần
7
113 lần
8
112 lần
9
112 lần
3
112 lần
0
109 lần
2
108 lần
1
108 lần
5
104 lần
6
86 lần