Kết quả xổ số Miền Bắc các thứ khác

Xổ số điện toán 123 - SXMB

1 39 684

Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
48
19 lần
64
17 lần
04
17 lần
40
16 lần
45
15 lần
26
15 lần
30
15 lần
16
15 lần
81
15 lần
70
14 lần
87
14 lần
86
14 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
06
3 ngày
01
2 ngày
74
2 ngày
45
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
11
11 ngày
66
11 ngày
72
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
4
121 lần
8
119 lần
0
116 lần
9
113 lần
6
111 lần
3
106 lần
1
103 lần
7
100 lần
5
96 lần
2
95 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
121 lần
6
118 lần
1
117 lần
0
116 lần
7
111 lần
2
106 lần
4
105 lần
5
103 lần
9
92 lần
3
91 lần