Kết quả xổ số Miền Bắc các thứ khác

Xổ số điện toán 123 - SXMB

Không tìm thấy kết quả xổ số .

Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
84
20 lần
86
20 lần
70
19 lần
11
19 lần
27
18 lần
45
17 lần
55
16 lần
51
16 lần
41
16 lần
63
15 lần
83
15 lần
93
14 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
82
3 ngày
42
2 ngày
30
2 ngày
65
2 ngày
47
2 ngày
39
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
20
15 ngày
33
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
130 lần
9
118 lần
6
113 lần
5
108 lần
3
107 lần
4
105 lần
0
103 lần
7
102 lần
2
99 lần
1
95 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
1
122 lần
0
119 lần
6
114 lần
4
112 lần
5
111 lần
7
109 lần
8
105 lần
3
101 lần
9
97 lần
2
90 lần