Thống kê theo tổng

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:
Chọn giải:
Thống kê tổng:

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về Số ngày chưa về
19 23/11/2020 99 1
91 23/11/2020 97 1
28 24/11/2020 93 0
82 21/11/2020 87 3
37 19/11/2020 93 5
73 23/11/2020 85 1
46 17/11/2020 80 7
64 24/11/2020 103 0
55 24/11/2020 82 0
00 23/11/2020 134 1

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 28;55;64;
1 92;38;74;65;83;01;
2 20;02;
3 03;
4
5 41;41;96;05;
6 60;06;51;06;06;
7
8 71;35;
9 90;45;45;18;