Thống kê theo ngày

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 6 trong:

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
GX(6 lần); HE(6 lần); HP(6 lần); HX(6 lần); 54(4 lần); 80(4 lần); 24(4 lần); 27(3 lần); 71(3 lần); 60(3 lần); 19(3 lần); 59(3 lần); 93(3 lần); 86(3 lần); 28(3 lần); 38(2 lần); 08(2 lần); 68(2 lần); 09(2 lần); 79(2 lần); 90(2 lần); 57(2 lần); 13(2 lần); 45(2 lần); 65(2 lần); 73(2 lần); 87(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
46(1 lần); 83(1 lần); 96(1 lần); 63(1 lần); 25(1 lần); 81(1 lần); 88(1 lần); 74(1 lần); 85(1 lần); 07(1 lần);