Thống kê theo ngày

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
PY(6 lần); QF(6 lần); QY(6 lần); QP(6 lần); 27(3 lần); 62(3 lần); 38(3 lần); 44(3 lần); 80(3 lần); 07(3 lần); 76(3 lần); 26(3 lần); 04(3 lần); 29(2 lần); 49(2 lần); 30(2 lần); 11(2 lần); 17(2 lần); 99(2 lần); 10(2 lần); 08(2 lần); 92(2 lần); 82(2 lần); 65(2 lần); 67(2 lần); 32(2 lần); 78(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
72(1 lần); 09(1 lần); 57(1 lần); 33(1 lần); 55(1 lần); 47(1 lần); 84(1 lần); 59(1 lần); 54(1 lần); 34(1 lần);