Thống kê theo ngày

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 2 trong:

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
AZ(6 lần); BH(6 lần); BZ(6 lần); BR(6 lần); 37(5 lần); 16(5 lần); 02(4 lần); 86(3 lần); 12(3 lần); 53(3 lần); 03(3 lần); 28(3 lần); 80(3 lần); 66(3 lần); 88(2 lần); 83(2 lần); 75(2 lần); 74(2 lần); 36(2 lần); 68(2 lần); 78(2 lần); 19(2 lần); 81(2 lần); 65(2 lần); 72(2 lần); 47(2 lần); 40(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
45(1 lần); 52(1 lần); 61(1 lần); 60(1 lần); 46(1 lần); 42(1 lần); 34(1 lần); 25(1 lần); 91(1 lần); 10(1 lần);