Thống kê theo ngày

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 6 trong:

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
BY(8 lần); AQ(6 lần); BQ(6 lần); AG(6 lần); 13(5 lần); 10(3 lần); 94(3 lần); 26(3 lần); 84(3 lần); 95(3 lần); 23(3 lần); 14(3 lần); 16(3 lần); 38(3 lần); 89(3 lần); 15(2 lần); 58(2 lần); 93(2 lần); 61(2 lần); 90(2 lần); 69(2 lần); 06(2 lần); 25(2 lần); 49(2 lần); 32(2 lần); 37(2 lần); 20(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
67(1 lần); 75(1 lần); 52(1 lần); 78(1 lần); 46(1 lần); 44(1 lần); 24(1 lần); 41(1 lần); 57(1 lần); 39(1 lần);