Thống kê theo ngày

Tỉnh thành:
Bạn thống kê tất cả các thứ 3 trong:

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
RG(6 lần); SZ(6 lần); SQ(6 lần); SG(6 lần); 69(5 lần); 18(4 lần); 34(3 lần); 92(3 lần); 27(3 lần); 62(3 lần); 86(3 lần); 04(3 lần); 26(3 lần); 46(3 lần); 45(2 lần); 42(2 lần); 32(2 lần); 80(2 lần); 41(2 lần); 57(2 lần); 73(2 lần); 85(2 lần); 81(2 lần); 79(2 lần); 29(2 lần); 10(2 lần); 05(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
70(1 lần); 94(1 lần); 78(1 lần); 96(1 lần); 33(1 lần); 71(1 lần); 97(1 lần); 22(1 lần); 76(1 lần); 93(1 lần);