Thống kê loto gan

Chọn tỉnh thành
Biên độ gan:
- ngày +
 

Kết quả thống kê

Thống kê loto gan Miền Bắc chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Bộ số Số ngày chưa về Ngày về gần nhất
58 24 ngày 23/05/2021
28 19 ngày 28/05/2021
62 16 ngày 31/05/2021
81 13 ngày 03/06/2021