Thống kê loto gan

Chọn tỉnh thành
Biên độ gan:
- ngày +
 

Kết quả thống kê

Thống kê loto gan Miền Bắc chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Bộ số Số ngày chưa về Ngày về gần nhất
11 12 ngày 11/11/2020
66 12 ngày 11/11/2020
72 11 ngày 12/11/2020
14 10 ngày 13/11/2020
89 10 ngày 13/11/2020