Thống kê loto gan

Chọn tỉnh thành
Biên độ gan:
- ngày +
 

Kết quả thống kê

Thống kê loto gan Miền Bắc chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Bộ số Số ngày chưa về Ngày về gần nhất
66 18 ngày 03/01/2022
76 17 ngày 04/01/2022
83 15 ngày 06/01/2022
47 13 ngày 08/01/2022
59 13 ngày 08/01/2022
50 11 ngày 10/01/2022