Thống kê loto gan

Chọn tỉnh thành
Biên độ gan:
- ngày +
 

Kết quả thống kê

Thống kê loto gan Miền Bắc chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Bộ số Số ngày chưa về Ngày về gần nhất
20 16 ngày 31/08/2021
33 11 ngày 05/09/2021
02 10 ngày 06/09/2021
03 10 ngày 06/09/2021