Thống kê loto gan

Chọn tỉnh thành
Biên độ gan:
- ngày +
 

Kết quả thống kê

Thống kê loto gan Miền Bắc chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Bộ số Số ngày chưa về Ngày về gần nhất
27 18 ngày 13/06/2022
73 17 ngày 14/06/2022
15 11 ngày 20/06/2022
20 11 ngày 20/06/2022
74 11 ngày 20/06/2022
98 11 ngày 20/06/2022
34 10 ngày 21/06/2022
61 10 ngày 21/06/2022