Thống kê nhanh

Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 
Tỉnh thành:

Kết quả thống kê đầu Loto 17/10/2021 - 15/01/2022

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15/01/2022 6 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần
12/01/2022 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
08/01/2022 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
05/01/2022 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần
01/01/2022 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
29/12/2021 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
25/12/2021 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần
22/12/2021 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần
18/12/2021 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần
15/12/2021 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần
11/12/2021 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
08/12/2021 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
04/12/2021 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần
01/12/2021 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
27/11/2021 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần
24/11/2021 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần
20/11/2021 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
17/11/2021 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
13/11/2021 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
10/11/2021 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần
06/11/2021 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần
03/11/2021 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần
30/10/2021 6 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần
27/10/2021 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần
23/10/2021 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần
20/10/2021 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 17/10/2021 - 15/01/2022

Ngày/Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15/01/2022 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần
12/01/2022 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
08/01/2022 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
05/01/2022 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần
01/01/2022 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần
29/12/2021 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần
25/12/2021 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần
22/12/2021 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
18/12/2021 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần
15/12/2021 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
11/12/2021 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
08/12/2021 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần
04/12/2021 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần
01/12/2021 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần
27/11/2021 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần
24/11/2021 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
20/11/2021 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
17/11/2021 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
13/11/2021 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
10/11/2021 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
06/11/2021 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần
03/11/2021 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
30/10/2021 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần
27/10/2021 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần
23/10/2021 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
20/10/2021 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần